Sjuksköterskor i ny allians

4 september 2000

Den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN och de internationella organisationerna för läkare och farmacevter har bildat en global allians – The Health professionals alliance (HPA) – för att främja hälsa. Bildandet av denna allians skedde i Geneve den 16 maj. Organisationen ska bland annat arbeta med frågor som planering av hur resurser för hälsa ska användas, enligt Judith Oulton vid ICN. Alliansen vill ha nära kontakt med WHO för att kunna påverka världshälsoorganisationens arbete och beslut.
.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida