Sjuksköterskor kan ändra läkares ordinationer

10 januari 2005

En sjuksköterska eller barnmorska som är behörig att skriva ut recept kan ändra eller sätta ut en annan sjuksköterskas eller läkares ordination, om den aktuella förskrivningen omfattas av sjuksköterskans behörighet. Det skriver Socialstyrelsen i ett brev till Apoteket AB, som svar på en fråga om sjuksköterskors rätt att ändra förskrivningar i Apodos-systemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida