Sjuksköterskor kan förlora jobbet

Omkring 80 sjuksköterskor riskerar att sägas upp när landstinget i Västernorrland ska spara 290 miljoner kronor.

16 augusti 2004

I mars i år beslutade landstingsfullmäktige i Västernorrland om ett sparbeting på 290 miljoner fram till 1 januari 2006. Nu börjar man se konsekvenserna av besparingen. 200 miljoner ska sparas på personalen och bland annat riskerar omkring 80 sjuksköterskor att sägas upp.

? Neddragningen är ingen överraskning, men jag hade hoppats att färre skulle drabbas, säger Conny Carlsson, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västernorrland.

Stora pensionsavgångar väntar

Totalt motsvarar besparingen 500 anställda, men de flesta räknar man ska sluta genom naturlig avgång. Eftersom stora pensionsavgångar väntas kommer landstinget förmodligen att behöva anställa personal redan om tre eller fyra år.

? Men pengarna måste sparas nu och landstinget kan inte vänta, berättar Conny Carlsson.

De sjuksköterskor som utexaminerades i våras har dessutom inte fått fasta tjänster, utan har tvingats nöja sig med vikariat. Så förutom de 80 sjuksköterskor som ska sägas upp förlorar även dessa jobbet. Trots att landstinget vill behålla sin unga personal.

Risk för längre vårdköer

Landstingsrådet i Västernorrland, Jan Sjödin, säger i en intervju i Dagens Eko att han inte tror att neddragningarna kommer att drabba medborgarna. Med nya metoder går det att arbeta effektivare.

? Konstigt att man inte redan har genomfört de nya metoderna i så fall. Landstinget har trots allt haft dålig ekonomi de senaste tio åren, kommenterar Conny Carlsson, som har svårt att se att besparingen inte skulle drabba befolkningen.

I Härnösand läggs medicinkliniken, med cirka 50 sjukskötersketjänster, ned. På Sundsvalls sjukhus läggs två vårdavdelningar ned och i Örnsköldsvik försvinner vårdplatser motsvarande en vårdavdelning. I Sollefteå ska 15 miljoner sparas, men på vilket sätt är inte klart ännu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida