Sjuksköterskor känner sig hotade av verksamhetschefen

Sjuksköterskorna på den psykiatriska kliniken i Skellefteå känner sig hotade sedan verksamhetschefen sagt att det blir ett samtal med närmaste chef och en diskussion om de kan vara kvar på kliniken om de inte tar på sig en ny arbetsuppgift.

23 mars 2006

Frågan gäller vem som ska genomföra ECT-behandlingar. Tidigare har det varit läkare, men nu vill verksamhetschefen C-G Olofsson att sjuksköterskorna ska utföra behandlingarna.

Och det är i samband med detta som sjuksköterskorna känner sig hotade. För att förbättra arbetsförhållandena ville arbetsgivaren utöka antalet sjuksköterskor med fyra som alla skulle arbeta 75 procent. Men en förutsättning var att sjuksköterskorna på kliniken skulle ta över läkarnas ECT-behandlingar.

? Det kravet mottogs negativt av sjuksköterskolrna. De ansåg att det var en läkaruppgift, berättar Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i Västerbotten.

Kontakt med Socialstyrelsen

Kontakt togs med Socialstyrelsen. Beskedet därifrån var att det inte är reglerat vem som ska utföra ECT-behandlingar. Däremot poängteras behovet av tillräcklig kompetens.

När sedan förhandlingen om att inrätta de fyra nya tjänsterna inleddes hände det ovanliga att både Vårdförbundet och Kommunal sa nej till utökningen.

? Vi gjorde det eftersom arbetsgivaren förde fram ett tvingande krav om att sjuksköterskorna skulle utföra ECT-behandlingen, säger Lena Sjölin.

Vid en ny förhandling kom parterna överens om att tjänsterna skulle inrättas och att ingen skulle tvingas utföra behandlingen.

Brev till Arbetsmiljöverket

Det var därefter som C-G Olofsson kom med det som sjuksköterskorna uppfattar som ett hot. Något som ledde till att Ann-Christin Karlberg de Roos, förtroendvald för Vårdförbundet, skickade ett brev till Arbetsmiljöverket i Umeå.

I brevet skriver hon först att de flesta sjuksköterskorna inte vill ge ECT-behandling eftersom det inte ingår i deras utbildning och att de därför de inte vill ta det ansvar det innebär och riskera att förlora legitimationen. Sedan skriver hon att verksamhetschefen sagt att sjuksköterskorna inte kan vägra och, om de gör det, så ska det ses som arbetsvägran. Enligt brevet har han även sagt att om sjuksköterskorna nekar så blir det ett samtal med närmaste chef där man avgör om man är lämplig för tjänstgöring som sjuksköterska på psykkliniken.

Uppfattat som hot om avsked

? Sjuksköterskorna har uppfattat det som ett hot om avsked om de säger nej till att utföra ECT-behandlingen, säger Lena Sjölin.

C-G Olofsson säger att skrivelsen till Arbetsmiljöverket kom som en stor överraskning för honom.

– Jag trodde vi var överens efter förhandlingarna med Vårdförbundet, säger han.

Ingen kan få frisedel

På frågan om han sagt att de som vägrar ska ha ett samtal om de är lämpliga att arbeta kvar, svarar han.

– Det är viktigt att ha ett lag som delar på arbetsuppgifterna, ingen kan ha frisedel från det som behöver göras. ECT ingår i arbetet, men all behöver inte utföra den uppgiften. För de som vill kommer vi att ge en bra utbildning.

C-G Olofsson säger också att det ofta blir turbulens vid förändringar, men att det sedan brukar bli en bra lösning.

Det här inte det enda problemet på psykkliniken. Nyligen kom både Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen med hård kritik mot verksamheten, bland annat när det gällde ledarskapet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida