Uredda fall

Kritiseras för bristande uppföljning – patient avled

En äldre multisjuk kvinna som fick hemsjukvård i en skånsk kommun fördes till sjukhus med blodförgiftning till följd av en urinvägsinfektion. Senare avled patienten. Två sjuksköterskor inom hemsjukvården kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg.

Kvinnan var ansluten till kommunens hemsjukvård och bodde i eget boende. När närstående och omsorgspersonal märkte att patienten inte var sig lik kontaktade de en sjuksköterska som kontrollerade att patienten inte hade drabbats av en stroke.

Eftersom urinen luktade starkt misstänkte sjuksköterskan att kvinnan hade drabbats av en urinvägsinfektion, som hos äldre kan ge förvirringssymtom. I hemsjukvårdens ”att göra-lista” skrev hon in att dagsjuksköterskan skulle följa upp patienten dagen därpå.

Dagsjuksköterskan såg till att ett urinprov togs och skickades till vårdcentralen. Två dagar senare kontaktades hon åter av omsorgspersonalen. Patienten var blek och andfådd, blodtrycket var lågt och pulsen och andningsfrekvensen hög.

Fick föras till sjukhus

Sjuksköterskan kontaktade vårdcentralen för att få svar på urinodlingen. Den visade på urinvägsinfektion. Patienten fick en läkartid på vårdcentralen. När hon kom dit konstaterades höjt infektionsvärde och lågt blodvärde varför hon remitterades till sjukhus.

På sjukhuset sattes behandling in mot lunginflammation och blodförgiftning. Under vårdtiden, som varade i nästan en månad, drabbades patienten av tilltagande njursvikt, gikt samt blödningar och infektioner i mag-tarmkanalen. Senare avled patienten.

Sjuksköterskorna anmälda

Sonen till kvinnan anmälde de båda sjuksköterskor som vårdade kvinnan i hemsjukvården till inspektionen för vård- och omsorg, Ivo. Han anser att sjuksköterskornas agerande i samband med att urinvägsinfektionen upptäcktes var det som var orsaken till att hans mamma senare avled.

Något sådant direkt samband har Ivo inte funnit i sin utredning. Myndigheten anser i sitt beslut att de åtgärder som sjuksköterskorna vidtog var rimliga. Däremot får de kritik för att de inte planerade för observationer och uppföljning. De kritiseras också för bristande dokumentation.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-32611/2017-24.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida