Sjuksköterskor nödvändiga i arbetet för mental hälsa

Se sjuksköterskor som en nödvändig resurs i arbetet för mental hälsa och se till att tillräckligt många utbildade sjuksköterskor finns tillgängliga för att ge psykiatrisk hälsovård, uppmanar den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN världens regeringar och myndigheter.

24 september 2007

Sjuksköterskor är nödvändiga överallt i psykiatrin men saknas alltför ofta, konstaterar ICN och Världshälsoorganisationen WHO efter att tillsammans ha undersökt tillgången på sjuksköterskor i psykiatrin runt om i världen, deras utbildning och roll.

– Vår rapport visar den oacceptabla bristen på adekvata möjligheter till utbildning i psykiatri i grundutbildningen och i sjuksköterskornas fortsatta professionella utvecklingen, anser ICNs högsta chef Judith Oulton.

Sjuksköterskor behöver mer psykiatriutbildning

Tydligast är den allvarliga bristen på sjuksköterskor som erbjuder psykiatrisk vård i utvecklingsländerna. Där är också nivån på utbildningen oftast lägre än i höginkomstländerna.
ICN hänvisar till färsk forskning och hävdar att 90 procent av dem som drabbas av mental ohälsa i utvecklingsländerna inte får någon vård.

– Den stora majoriteten av vårdpersonalen i utvecklingsländerna är sjuksköterskor. Det gör att de spelar en nyckelroll i vården av personer med mental ohälsa. Därför är det absolut nödvändigt att vi rättar till situationen och ökar tillgången på psykiatrisk utbildning för denna viktiga grupp, säger Judith Oulton.

Psykiatrisjuksköterskor i primärvården

Rapporten Atlas: Nurses in mental health är tänkt som ett redskap för regeringar, myndigheter, nationella sjuksköterskeorganisationer och andra som formar policies och strategier för att förbättra sin befolkning mentala hälsa

– Alla länder måste inse att sjuksköterskor har en nyckelroll i vården av patienter med mental ohälsa och införliva det i sin planering. Med rätt utbildning kan sjuksköterskor fylla en mer omfattande funktion än de tillåts göra i dag. Sjuksköterskor behöver kunna ge psykiatriska tjänster i öppenvård eftersom det är den mest tillgängliga formen av vård, hävdar Judith Oulton. 

Rapporten finns på: www.icn.ch/bookshop.htm

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida