Coronaviruset

Sjuksköterskor: Orättvis coronabonus i Västra Götaland

Sjuksköterskor: Orättvis coronabonus i Västra Götaland

Det som kunde ha blivit en efterlängtad gest av uppskattning blev istället en stor besvikelse för många vårdanställda i Västra Götaland. Många av dem som kämpat i skyddsutrustning med covidpatienter fick aldrig någon bonus.

I maj i år beslutade regionstyrelsen i Västra Götaland att ”medarbetare som tjänstgör eller tjänstgjort på enheter som behandlar inneliggande smittsamma covid-19-patienter, där det krävs att medarbetaren bär skyddsutrustning”, skulle få 500 kronor per arbetspass i extra ersättning på novemberlönen.

Men långt ifrån all vårdpersonal som vårdat covidpatienter fick coronabonusen. Specialistsjuksköterskan Torsten Hultqvist är en av dem som slitit i skyddsutrustning och som trott att han skulle få ersättning.

Specialistsjuksköterskan Torsten Hultqvist
Torsten Hultqvist jobbade på barnintensiven på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg under våren.

– Här har man slitit, och blivit lovad någonting, och så får man ingenting. Hade de sagt från början att ersättningen bara var för covid-iva, då hade jag bara varit glad för mina kollegors skull. Jag tycker inte att vi ska ställa grupper mot varandra. Vi är ett sjuksköterskekollektiv som försöker få bättre villkor. Man ska vara glad för de grupper som får det, även om man själv inte får det just nu, säger han.

Ett tillagt ord ändrade allt

Torsten Hultqvist jobbade på barnintensiven på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg under våren. Han hade till och med fått bekräftat på mejl från regionstyrelsens ordförande att han skulle få extra pengar, men varken han eller kollegorna fick det.

När han kontaktade HR-direktören om det, hänvisade hon till en skrivelse på intranätet, där regionstyrelsens formulering kompletterats med ett ord: ”…på enheter som endast behandlar inneliggande, smittsamma covid-19-patienter”. Därmed räknas inte barnintensiven, eftersom även andra patienter vårdas där.

Säger upp sig i missnöje

Om Torsten Hultqvist hade fått bonusen skulle det ha inneburit ungefär 4 000 kronor extra. Han har kollegor som jobbat många fler pass i skyddsdräkterna med covidsjuka barn, som säkert hade kunnat få femsiffriga belopp. Men pengarna är inte lika mycket orsak till hans frustration som principen.

– Min ilska ligger i att Sahlgrenska verkar försöka runda ett beslut som regionstyrelsen har tagit. Regionstyrelsen hade en supertydlig formulering som inte kändes förhandlingsbar, säger han och fortsätter:

– Det är flera som har sagt upp sig från barnintensiven. Jag är en av dem. Detta är inte grundanledningen, men det gjorde mig inte mer sugen på att stanna kvar. Det är inte klinikens fel, utan det ligger högre upp. Men det här är inte ett sätt för Sahlgrenska att behålla personal, säger Torsten Hultqvist.

Vårdförbundet får klä skott

Vårdförbundets ordförande i Västra Götaland, Anne Karin Höglund, anade oråd redan när regionstyrelsen meddelade sitt beslut.

– Jag tänkte ”ojojoj, det här blir inte roligt”. Det blev det ju inte heller, säger Anne Karin Höglund.

Anne Karin Höglund, ordförande Vårdförbundet Västra Götaland.

Hon syftar bland annat på att många medlemmar inte känner till att regionstyrelsen tog beslutet helt utan Vårdförbundets medverkan. Medlemmar på alla nivåer ringer upprörda och frustrerade till facket. Lokalt förtroendevalda får skäll på arbetsplatserna.

– I grunden var tanken god, fast det blev fel. Var man än hade dragit gränsen så hade det blivit orättvist för dem som inte fick det, säger Anne Karin Höglund.

Oavsett var vårdpersonalen jobbar påverkas de av covid-19. Till exempel när de måste täcka upp för sina kollegor som är sjuka eller går in i covidvården.

– Det hade varit bättre om man gjort som i flera andra regioner, och gett något till samtliga. Till exempel att alla får som en julklapp på 5 000 kronor. Sen tycker jag att principen är att de anställda ska ha en bra lön så att arbetsgivaren inte behöver göra sådana här saker, säger Anne Karin Höglund.

Upp till HR att bestämma

Bland andra Torsten Hultqvists största frustration ligger i att vårdkollegorna i regionen först verkade bli lovade en sak och att det sedan plötsligt inte gällde längre.

Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen. Foto: Catharina Fyrberg

Men enligt regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) var inte tanken vid beslutsfattandet att precis alla som jobbat med covidsjuka i skyddskläder skulle få ersättningen. Regionstyrelsen formulerar inte gränsdragningar för enskilda HR-områden.

– Det är de som står i frontlinjen, som jobbar i skyddsutrustningen hela dagarna, som ska få pengarna. Det var det muntliga som gick till HR. Sedan fick de skriva riktlinjerna, säger Johnny Magnusson.

Coronabonus i Västra Götaland

25 maj 2020 beslutade regionstyrelsen i Västra Götaland om en extra ersättning till ”medarbetare som tjänstgör eller tjänstgjort på enheter som behandlar inneliggande smittsamma covid-19-patienter, där det krävs att medarbetaren bär skyddsutrustning”.

Ersättningen ligger på 500 kronor per sådant arbetspass under perioden 1 april - 30 juni 2020.

Då beläggningen var som högst i våras uppskattades antalet pass till omkring 1100 per dygn i hela Västra Götalandsregionen. Kostnaden för ett sådan dygn skulle därmed bli 550 000 kronor.

Kostnaden för perioden beräknades bli ungefär 74 miljoner kronor. Det skulle täcka 134,5 dygn med lika många pass som då beläggningen var som högst. April-juni är 91 dygn.

Regionen har 45 000 anställda. Om alla anställda skulle dela på pengarna skulle det bli 1 644 kronor per person.

Källa: Protokoll och tjänsteutlåtande från Regionstyrelsen Västra Götaland 2020-05-25 samt 2020-05-26.

Han säger att regionstyrelsen förstod att de skulle få kritik för gränsdragningen, men att det har blivit mer diskussioner än han räknade med.

 – Jag förstår att personer är missnöjda. Samtidigt har jag svårt att se hur man skulle lösa det. För skulle vi ge ersättningen till alla så skulle det bli ett allt för stort antagande. En så stor ekonomisk belastning klarar vi inte.

– Det är som vanligt. Ska alla ha det lika dåligt, eller ska någon få det lite bättre. Ska alla ha, då är det löneökningar. Det är någonting helt annat, säger Johnny Magnusson.

Vad tänker du om att ersättningen kan få anställda att känna att den personens covid-arbete är mer värt än en annans?

– Specialistutbildade får mer betalt. Den som jobbar mycket OB har i kronor och ören högre lön. Löneskillnader finns ju, och det tycker jag ska finnas, säger Johnny Magnusson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida