Sjuksköterskor premieras för webbaserad rådgivning om bensår

Sjuksköterskorna Siv Leijon och Sonja Wollecki på bensårscentrum vid Skaraborgs sjukhus får ett stipendium på 20 000 kronor för sitt arbete med webbaserad rådgivning och kunskapsplattform om bensår.

– Tidigare fanns det textdokument som behandlade samma sak men de blev snart inaktuella. Vi ville snabbt nå ut med kunskapen säger Sonja Wollecki till Mariestads-tidningen.

Det började som ett forskningsprojekt 2005 om hur rådgivning och kunskap inom bensårsområdet kunde spridas. Nu är det en webbplats för vårdgivare med aktuellt material som uppdateras ofta. Dokument, filmer, instruktioner och presentationer om bensår, allt kvalitetssäkrat.

Hemsidan nås via Skaraborgs sjukhus hemsida och används främst av vårdpersonal och i utbildningssyfte.  Tidigare gick en stor del av vardagen på bensårscentrum åt till att svara på frågor i telefon. Nu har samtalen minskat betydligt, medan hemsidan har drygt 500 unika besökare per månad.

För de 20 000 kronor Siv Leijon och Sonja Wollecki får tänker de åka på konferens för att förkovra sig ännu mer, skriver Mariestads-tidningen. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida