Sjuksköterskor saknar kunnig chef

6 mars 2000

KRONOBERG. Sjuksköterskorna i Växjö kommun är missnöjda med sin organisation. De har hemtjänstassistenter som chefer. Enligt sjuksköterskorna kan dessa inte tillräckligt mycket om sjukvård. Sjuksköterskorna vill i stället ha en egen chef som förstår deras frågor. När de och Vårdförbundet i Kronoberg tagit upp frågan med kommunen har det dock blivit kalla handen – omsorgsnämnden vill inte ens diskutera frågan. Nu finns det tecken på att sjuksköterskor i kommunen funderar på att söka sig över till landstinget i stället och det har skapat stor oro, inte minst inför sommaren. Den personalansvarige i kommunen har pekat på sjuksköterskebristen i dag och att risken är stor att det blir ännu värre i sommar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida