Sjuksköterskor ses som lämpliga chefer

En undersökning om chefssjuksköterskors yrkesroll visar att flera av dem upplever sig ifrågasatta av andra yrkesgrupper inom organisationen. Däremot ses de som en outnyttjad chefsresurs bland sjukhusdirektörer och politiker.

14 maj 2001

Maud Lindholm undervisar på högskolan i Malmö och disputerade i november förra året på en avhandling om sjuksköterskan som chef. En av studierna handlar om hur 15 sjuksköterskor ser på sig själva som chefer, och om hur läkare, sjukhusdirektörer och politiker ser på deras ledarskap.

– Det var spännande att upptäcka att sjukhusdirektörer och politiker såg sjuksköterskor som en outnyttjad chefsresurs vars utbildning och kompetens gjorde dem särskilt lämpliga som chefer, säger hon.

Sjukhusdirektörerna har ett verksamhetsperspektiv och såg sjuksköterskornas helhetssyn som en tillgång, och såväl politiker som sjukhusdirektörer ansåg att kompetens mer än profession bör avgöra om man ska bli chef eller ej.

Tre år efter den första studien intervjuades samma chefssjuksköterskor.

Maud Lindholm fann att de var tryggare i sin chefsroll. Även om deras problem med att bli accepterade i organisationen inte var borta så var de inte lika viktiga längre.

Av 15 sjuksköterskor var åtta kvar i samma chefsposition som de haft tre år tidigare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida