Sjuksköterskors och barnmorskors yrkesval kartlagda

Sjuksköterskor, barnmorskor och läkare stannar i sina yrken. Det visar en genomgång som Socialstyrelsen gjort.

4 augusti 2003

I Sverige finns det 118 000 legitimerade sjuksköterskor och 8 500 legitimerade barnmorskor. Av dem arbetar 100 000 sjuksköterskor och 6 700 barnmorskor. Av de övriga är merparten pensionärer. 87 procent av de yrkesverksamma sjuksköterskorna och 95 procent av barnmorskorna arbetade år 2000 inom det som Socialstyrelsen klassificerar som hälso- och sjukvård.

Få utanför hälso- och sjukvården

Men många av dem som inte arbetar direkt med hälso- och sjukvård har ändå yrken med anknytning till den, till exempel inom utbildning (både gymnasium och högskola), offentlig förvaltning och med hantering och produktion av läkemedel och medicinsk utrustning av olika slag. Om man till det lägger 300 anställda inom religiösa samfund och lika många konsulter inom organisations- och personalbranscherna blir det bara omkring 1 000 av sjuksköterskorna och barnmorskorna ? det vill säga mindre än 1 procent ? som man inte kan hitta någon anknytning till hälso- och sjukvården för.

Även läkare stannar

Rapporten visar att också läkare i stor utsträckning stannar i sitt yrke. Rapporten bygger på en samkörning mellan Socialstyrelsens register över legitimationer (HOSP) och en individdatabas (LOUISE) som omfattar samtliga personer från 16 års ålder och bland annat innehåller uppgifter om utbildning och arbetsmarknad.

Uppgifterna har tagits fram av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen inom projektet NPS, Nationellt planeringsstöd, som ska hjälpa myndigheterna att få en trovärdig beskrivning av hälso- och sjukvårdens tillgång till legitimerad personal (sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, tandläkare och tandhygienister).

Läs hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida. Se länk till höger ”Nytt från Socialstyrelsen”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida