Sjuksköterskors samarbete kan minska miljardslöseri

Apoteks- och sjukvårdspersonal måste ges förutsättningar att kunna samverka bättre. Det är ett konkret förslag på hur den dyra felanvändningen av läkemedel ska minskas.

11 juli 2003

Vårdförbundet och Apoteket AB uppskattar att felaktig och ineffektiv användning av läkemedel kostar vården cirka tio miljarder om året. Siffran ? och vad som kan göras åt den – presenterades i dag i Almedalen på Gotland. Förbundets ordförande, Eva Fernvall, pratade framför allt om att öka samverkan mellan apotekets och vårdens personal genom att till exempel låta sjuksköterskor finnas tillgängliga på apotek.

Andra förslag är att få sjukvårdshuvudmännen att utbilda all vårdpersonal om läkemedel – särskilt i äldrevården där många patienter har flera olika mediciner – och att skapa mötesplatser där medborgarna kan hämta ut sina läkemedel och samtidigt få enklare rådgivning och uppmuntras till egenvård.

Varför är inte Läkarförbundet med i det här samarbetet med tanke på att det trots allt är läkarna som skriver ut medicinerna?

– Det är Apoteket AB som har tagit initiativet och bjudit in Vårdförbundet till samarbete. Anledningen är att vi har sett att projekten där apotek och sjukvården samarbetar är väldigt lyckade och därför har vi valt att fokusera på det i första hand, säger Eva Fernvall.

Direktören på Landstingsförbundet, Ellen Hyttsten, välkomnar förslagen men hon vill lägga till ytterligare två.

– Jag saknar ett förslag som gör det möjligt att se en patients totala läkemedelsanvändning, givetvis med patientens medgivande. En annan nödvändig pusselbit är att börja utvärdera medicinernas effekt vid en given diagnos med så kallade krypterade data där informationen ej kan härledas till patienten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida