Sjukskrivningars konsekvenser okända

9 februari 2004

Vad det betyder för den enskilde att vara sjukskriven; medicinskt, psykosocialt och ekonomiskt, vet man väldigt lite om. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, konstaterar i en systematisk litteraturöversikt att fler och bättre studier behövs om nyttan och riskerna med sjukskrivning.

Hela rapporten finns på hemsidan www.sbu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida