Sjukvården ska stå för sprutor till narkomaner

Det blir tillåtet för sjukvården att dela ut rena sprutor till narkomaner. Efter 17 års försöksverksamhet i Malmö och Lund ska regeringen fatta beslut.

4 mars 2003

Regeringens samordnare, Björn Fries, rekommenderade idag regeringen att tilllåta alla sjukvårdsansvariga att ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva sprututbytesprogram. Enligt Björn Fries är det goda nationella och internationella erfarenheter av minskad hepatit- och hiv-smittspridning som talat starkast för förslaget.

Förutom att förhindra smittspridningen vill han även poängtera att programmet dessutom är ett sätt för vården att få kontakt med missbrukarna och på längre sikt motivera dem att sluta med missbruket.

– Ett krav är att det ska finnas specialutbildad personal som kan motivera narkomanerna till behandling, säger Björn Fries.

Kritiken, att rena sprutor är ett godkännande av narkotikamissbruket, avfärdar Björn Fries.

– Det här är ett inslag i svensk narkotikapolitik. De som får bedriva sprututbytesprogrammen måste till exempel ha en direkt tillgång till avgiftnings- och behandlingsplatser för de narkomaner som vill sluta. Vi talar om en gräddfil för narkomaner.

Hittills har endast Malmö och Lund på försök fått dela ut rena sprutor till narkomanerna. Erfarenheterna därifrån har varit goda. Inte ett enda nytt fall av hiv har rapporterats sedan september 2000, medan Stockholm i fjol hade 19 nya fall av hiv bland sprutnarkomaner, och 29 fall året innan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida