Sjukvården undantagen i EU-beslut om tjänster

Hälso- och sjukvården undantas från det beslut till nytt tjänstedirektiv som EU-parlamentet i Strasbourg i dag sa ja till. Beslutet är en seger för löntagarna, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

16 februari 2006

Sture Nordh är nöjd med beslutet. Dels för att han anser att Europa behöver ett tjänstedirektiv. Dels för att parlamentet, som han säger, har lyssnat på väljarna i Europa.

– Parlamentet har förstått att tjänsteföretag från till exempel Polen eller Slovakien inte ska kunna konkurrera ut svenska företag genom lägre löner och sämre arbetsvillkor, säger Sture Nordh.

”Bra att sjukvården undantas”

Han tycker också att det är bra att sociala tjänster och hälso- och sjukvården är undantagna ur parlamentets beslut.

– Det är viktigt att varje land får bygga upp sin egen offentliga välfärd eftersom förutsättningarna är mycket olika i EU-länderna, säger Sture Nordh.

Svenska ledamöter oeniga

Men även om parlamentet nu sa ja till ett nytt tjänstedirektiv var alltså oenigheten stor (röstsiffrorna var 394 för och 215 emot), något som kom fram under den debatt som hölls i tisdags.

På ena sidan fanns de som menade att det finns för många undantag i förslag till direktiv. De vill bland annat att den så kallade ursprungslandsprincipen ska gälla.

En som var positiv till kompromissen var socialdemokraten Jan Andersson. Enligt honom innebär den till exempel att arbetsrätten och kollektivavtalen i Sverige kommer att fungera som i dag, i och med att ursprungslandsprincipen har tagits bort. Det innebär att ett tjänsteföretag från ett annat land som vill bedriva verksamhet i Sverige måste följa svenska regler och avtal.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida