Sjukvårdens lag och rätt

9 februari 1998

Författare Bengt Sjölenius
Titel Hälso- och sjukvård i kommunerna. Inför 2000-talet.
562 sidor
Förlag Kommentus 1997.
Cirkapris 575 kronor
ISBN 91-7344-976-8.

Mängder av lagar och förordningar styr hälso- och sjukvården. Därutöver finns Socialstyrelsens allmänna råd, uttalanden av JO, rapporter från organ som Folkhälsoinstitutet och Landstingsförbundet – ja, till och med FNs deklarationer om de mänskliga rättigheterna och om medicinsk etik. I boken finns ett antal rubriker av typen Hälso- och sjukvårdens regelverk och tillsyn, Etik och humanism i hälso- och sjukvård samt socialtjänsten och så vidare. I dessa kapitel refererar och citerar författaren flitigt ur all denna litteratur. Han är sedan 20 år chefjurist vid Göteborgs sjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida