”Sjukvårdspersonal ska inte röka”

Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara förebilder för befolkningen genom att inte röka. Det har företrädare för vårdens yrkesorganisationer från snart sagt alla världens länder enats om på en WHO-konferens i GenŨve.

13 februari 2004

Enligt WHO är vårdpersonalens engagemang avgörande om tobaksepidemin i världen ska kunna hejdas. Deras insatser är också de mest kostnadseffektiva.

Genom att föregå med gott exempel och sluta röka och erbjuda rökfria hälso- och sjukvårdsinrättningar blir personalen rollmodeller för sina patienter.

Vision rökfritt

– Det är förstås viktigt att sjuksköterskor som i stor utsträckning arbetar hälsofrämjande lever i linje med sina kunskaper. Det ger förtroende och de kan tjäna som förebilder, konstaterar Carin Lyckéus, strateg i hälso- och sjukvårdsfrågor på Vårdförbundet.

Hon påminner också om att förbundet redan 1999 pekade på medlemmarna som förebilder i skriften Vision rökfritt.

De sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare, läkare, farmaceuter och kiropraktorer som deltog på Genèvekonferensen var alla överens om att tobaksfrågorna måste uppmärksammas mer i hälso- och sjukvården.

5 miljoner dör varje år

Man kom överens om en ny internationell uppförandekod. Den innebär att yrkesgrupperna ska förstärka tobaksövervakningen och erbjuda befolkningen informationskampanjer och sluta-röka-program.

Man ska också arbeta för att tobaksfrågan förs upp på respektive lands politiska dagordning.

1,1 miljarder människor är nikotinberoende och nära fem miljoner människor dör varje år av sitt tobaksbruk. I Sverige röker elva procent av sjuksköterskorna och 18 procent av den vuxna befolkningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida