Sjukvårdspersonal som diabeteskonsulter

14 maj 2001

Effektivt egenvårdsstöd till patienter med typ 2-diabetes skulle kunna ges utanför den traditionella sjukvårdens ramar, vid ett resurscentrum. Det skriver Anna Sarkadi, som snart är färdig läkare, i sin avhandling Gränslandet mellan vård och egenvård som hon nyligen försvarade vid Uppsala universitet. Anna Sarkadi tänker sig »Gränslandet« som ett resurscentrum. Dit kan den praktiska och sociala stödfunktionen samt rutinkontroller, lyftas från den traditionella vården. Individen fråntas inte sin kompetens och får därmed makt att själv fatta beslut om sin egenvård. Sjukvårdspersonalen får en konsultroll och har som sin främsta uppgift att stödja en effektiv egenvård. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida