Sjukvårdspersonal tvingas lämna uppgifter till Säpo

- Lagändringen kan innebära en risk för att förtroendet för sjukvården urhokas bland dem som behöver den som bäst, säger Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson om riksdagens beslut att vårdpersonal blir skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter till Säpo.

23 februari 2006

Från den första april blir personalen i hälso- och sjukvården skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter om enskilda patienters hälsotillstånd eller diagnos till säkerhetspolisen.

Det var efter mordet på utrikesminister Anna Lindh som regeringen tillsatte en utredning för att se över personskyddet för den central statsledningen ? det vill säga riksdagens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare.

Redan i sitt remissvar på utredningen Personskyddet för den centrala statsledningen, SOU 2004:108, påpekade Vårdförbundet att skyddet för patienternas integritet är en av de viktigaste förutsättningarna för att de ska känna trygghet och kunna lita på hälso- och sjukvården. Och att det är avgörande för patientsäkerheten.

Däremot ansåg förbundet att det kunde vara relevant att lämna ut uppgifter om permissioner och planerade utskrivningar av ?hotpersoner?.

-Risken med den här lagändringen är att svårt sjuka psykiatripatienter inte kommer att våga söka vård eller inte törs säga som det är, konstaterar Lisbeth Löpare Johansson. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida