Sjukvårdspolitik

Danskar mest nöjda med sin sjukvård

10 mars 1997

Författare Göran Arvidsson och Bengt Jönsson
Titel Politik och marknad i framtiden sjukvård
148 sidor
Förlag SNS Förlag 1997. 
Cirkapris 300 kronor
ISBN 91-7150-567-9

Mest nöjda med sin sjukvård är danskarna – 55 procent är ”mycket nöjda”. I Sverige är motsvarande siffra 13 procent, i England 8 och i EU som genomsnitt 9.

Uppgiften är hämtad ur ”Politik och marknad i framtidens sjukvård”, trettonde boken i den serie granskande böcker om den svenska sjukvården som SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle startade för sju år sedan. Nu har man nått slutet; boken är en sammanfattning av allt det som publicerats. För sammanfattningen står Göran Arvidsson och Bengt Jönsson, ansvariga för hela projektet.

Därutöver, och det var väl det som var meningen från början, lägger de fram ett förslag till hur hälso- och sjukvården i Sverige bör organiseras framöver. I korthet innebär förslaget att vården betalas via en skatt eller avgift till en statlig fond.

Till samma fond förs avgifter för sjukförsäkring, arbetskador och förtidspensioner. Fonden betalar ut pengarna till landstingen eller motsvarande på regional nivå. Landstingen (motsvarande) köper vården av fristående, offentligt eller privat ägda vårdproducenter.

Vad man som läsare fortfarande undrar över när man slagit igen boken är varför danskarna är så nöjda med sitt system. För det är väl inte det systemet Arvidsson och Jönsson beskrivit?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida