Sjukvårdstermer

8 september 1997

Författare Kerstin Segesten
Titel Vårdforskarens ordbok. (Engelsk-svensk/svensk-engelsk).
61 sidor
Förlag Liber 1997.
Cirkapris 135 kronor
ISBN 91-47-04849-2

Detta är en ordbok över de flesta av de forskartermer som är aktuella inom vårdforskningen. Mycket av det som publiceras inom området är skrivet på engelska. Därför finns ett stort behov av att kunna översätta termer från engelska till svenska och vice versa. Förutom en ren översättning av varje term ges en mer eller mindre grundlig beskrivning av innebörden.
Ordboken vänder sig till forskare, studerande vid högskolans vårdutbildningar och praktiskt verksamma sjuksköterskor, sjukgymnaster, läkare med flera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida