Sjung ut och bli en bättre chef

Sjung ut och bli en bättre chef
Illustration: Istockphoto

Chefer som delar kulturella upplevelser med sina kolleger är bättre chefer än de som inte gör det. Kulturen frigör så mycket positiv energi att den gör oss till bättre människor.

6 september 2017

Det hävdar Töres Theorell, professor emeritus och en av forskarna bakom boken Developing leadership and employees health through the art. Han tycker till och med att chefer borde föra in kulturella upplevelser på veckoschemat.

?— Forskningen visar att konstnärliga upplevelser och att dela dem med andra påverkar anställda och gör arbetsmiljön bättre. Den visar också att de gör chefer till bättre ledare, säger han.

??I boken ingår en stor chefsundersökning där slumpvist utvalda chefer, samtliga i yrken där man ställs inför etiska ställningstaganden, delats in i två grupper. Den ena ägnade sig åt diktläsning och musikupplevelser en gång i månaden under tio månader. De skrev också dagböcker och de diskuterade sina upplevelser i grupp.

?— När forskarna efter 18 månader jämförde de cheferna med chefer i en jämförelsegrupp visade det sig att gruppen som delat kulturella upplevelser med varandra uppfattades av sina medarbetare som mer empatiska och mindre benägna att sopa problem under mattan.??

Att dela kulturella upplevelser med varandra stärker också gemenskapen på arbetsplatsen, enligt Töres Theorell. Det visar bland annat forskning om hur teaterbesök påverkar anställda på arbetsplatser där de är ovana vid kultur. Annan forskning visar att samtal om kultur stärker relationen mellan personal och gamla på särskilda boenden. ?

Men trots att det är känt vilken energi kulturella upplevelser ger har Töres Theorell fått nej till forskaranslag för att gå in på arbetsplatser och följa upp hur kulturella program påverkar arbetsmiljön.

?— Kanske anses den energin för svårstyrd, funderar han. Om det pyr av missnöje på en arbetsplats kanske musiken skulle ge personalen kraft att protestera mot sin chef. Den chef som är rädd för vad som kan hända när kreativiteten släpps fri ska undvika kultur på arbetsplatsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida