Ska förebygga sextrakasserier

3 april 2018

Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier och hur högskolorna och universiteten agerar vid misstänkta incidenter. I uppdraget ingår att sprida information om goda exempel.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida