Ska syster bli bror?

11 oktober 2004

Nej, syster ska inte bli bror. Den slutsatsen drar historikern Sune Dufwa, som i en doktorsavhandling studerat männens intåg i sjuksköterskeyrket. Bland annat konstaterar han att SSF, Svensk sjuksköterskeförening, var passivt när yrkeskårens könsmässiga sammansättning förändrades från 1960-talet och framåt. Han har också tittat på hur försöken att göra yrkestiteln »neutral« misslyckats.

– Vårdförbundet har slagits för att behålla titeln sjuksköterska, och det instämmer jag i, säger Sune Dufwa.

– En feminin titel ska väl männen kunna leva med. Den säger så mycket om yrkets historiska bakgrund.
www.vxu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida