Ska Vårdförbundets medlemmar rädda världen?

Nej, de egna villkoren kommer först. Men bland kongressombuden fanns också stora samhällsförbättrande ambitioner, något många uttryckte stor stolthet över. ?

”I vår yrkesgärning ska vi arbeta för en jämställd ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbar värld där mänskliga rättigheter är verklighet och där varje människa ska ha möjlighet att uppleva hälsa, livskvalitet och mening genom hela livet”, står det i en av texterna som klubbades igenom. ?Fast med en viktig förändring: Det sista, ”mening genom hela livet”, plockades bort efter ett förslag från ett kongressombud som tyckte att meningen med livet är en stor personlig fråga och inget Vårdför­bundets yrkesgrupper kan, eller ska, ta ansvar för i sin yrkesgärning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida