Covid-19

Ska verkligen chefen få den överblivna dosen?

Ska verkligen chefen få den överblivna dosen?
Sjuksköterskor som vaccinerar behöver veta vilka regler som gäller när en dos blir över, menar Vårdförbundets förbundsjurist. Bild: Mostphotos

Chefer, administrativ personal och till och med anhöriga ska ha fått vaccinet. ”Nu är det hög tid för arbetsgivarna att skriva riktlinjer för hur överblivna doser hanteras”, säger Kirsi Piispanen, förbundsjurist på Vårdförbundet.

Från Skåne till Norrbotten rapporteras om att andra än de prioriterade grupperna redan fått vaccin. Det är chefer och administrativ personal inom kommunerna som ska ha blivit vaccinerade.

Det förklaras med att doser blivit över och att för att ”rädda” dosen har annan personal är de som arbetar på äldreboenden, hemtjänst eller covidavdelningar kallats in. Men medier har också beskrivit fall där chefers anhöriga misstänks ha fått vaccin.

Utgångspunkten för vaccinationen i Sverige är Folkhälsomyndighetens riktlinjer för prioriteringsgrupper. Men regionerna och kommunerna har samtidigt rätt till självbestämmande.

”Det brådskar nu”

Vårdförbundets förbundsjurist Kirsi Piispanen menar att det är viktigt att den enskilda vaccinerande sjuksköterskan får information om vad som ska gälla.

– Det brådskar nu. Vårdgivaren behöver ha riktlinjer för hur prioriteringsordningen ska tillämpas lokalt. Där behöver det också vara tydligt vad som ska ske med överblivna doser, säger Kirsi Piispanen.

Hon menar att det är orimligt att den som vaccinerar ska börja ifrågasätta de patienter som är inbokade.

– De som vaccinerar behöver kunna lita på att patienterna bokats in på rätt sätt. Personen är i vaccinationssituationen en patient.

Undvika korruption

Covidvaccinerna är attraktiva. För att undvika korruption säljs de endast direkt till stater och i Sverige fördelas de mellan regionerna, och därifrån till kommunerna.

Det är brist på vaccin och fortfarande används framförallt Pfizer Biontechs covidvaccin i Sverige. Det är ömtåligt, från att det flyttats från frysar med 70 graders kyla och bereds så har det kort hållbarhetstid.

Kirsi Piispanen trycker på vikten av ett klart regelverk.

– Det här är en unik vårdsituation. Vårdpersonal som vaccinerar måste veta vad som gäller på deras arbetsplats och agera utifrån det.

Vad ska sjuksköterskan göra om chefen kommer för att få en överbliven dos?

– Förhoppningsvis tas det nu fram stödmaterial i detta. Om chefen är inbokad får sjuksköterskan utgå ifrån att det är korrekt. Sjuksköterskan kanske inte har hela bilden om patienten.

Sjuksköterskan kan på övergripande plan rådgöra med exempelvis den medicinskt ansvariga sjuksköterskan eller verksamhetschefen.

– Samtidigt måste den som vaccinerar värna om patientsekretessen.

Inbokad kommer inte

Enligt Kirsi Piispanen ska det finnas rutiner för vilka som kontaktas för vaccination om en inbokad patient inte kommer. Då står dosen klar och väntar.

– Det är viktigt att det är transparent och öppet för alla som nu arbetar med vaccination. Det bör även finnas rutiner för hur sjuksköterskor ska agera om de är tveksamma till att prioriteringsordningen följs.

Kirsi Piispanen trycker på att sjuksköterskor som vaccinerar ska kunna få utföra sitt arbete, inte behöva agera som poliser.

När andra riskgrupper börjar vaccineras i vår, hur ska sjuksköterskorna veta att patienten framför dem verkligen har en sjukdom?

– Jag kan inte svara på den frågan. De som ansvarar för vaccinering i Sverige får ta fram rimliga regler. Men de får inte vara för tungrodda. Det kan leda till att vaccineringen går för långsamt.

Även senare behöver grunden vara att befolkningen respekterar att riskgrupper vaccineras först, och inte försöker fuska i kön, enligt henne.

– Min uppfattning är att folk respekterar riktlinjerna under pandemin, till exempel för testning. Jag hoppas på att det kommer att fortsätta. Det går lättare att förebygga att någon går före i kön på vårdcentraler, dit patienterna hör, än vaccinationsställen öppna för alla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida