Skadesäsong ger nytt arbetssätt

Sjuksköterskor på akuten i Östersund får själva skriva röntgenremisser när det gäller misstänkta handledsfrakturer.

Sedan 1990 har antalet patienter på akuten i Östersund fördubblats till 40 000, framför allt beroende på läkarbristen ute i primärvården. Under vissa tider på året är antalet handledsbrott stort: på vintern med många snowboardåkare och kring jul när det är dags att sätta upp julgardiner.

Konsekvensen av detta är lång väntan innan man får träffa en läkare för att sedan få en remiss till röntgen. För att förkorta väntetiderna får därför sjuksköterskor sedan i mars i år själva skriva remisser till röntgen när ett handledsbrott misstänks.

Hittills har åtta sjuksköterskor fått den utbildning som behövs, men efter hand kommer den att ges till alla sjuksköterskor i receptionen på akuten.

Någon medicinsk risk finns inte. Patienten får ju alltid träffa en läkare efter röntgen och då kan man komplettera det som eventuellt behövs, enligt de medicinskt ansvariga.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida