Skadestånd för olaglig övertid

7 oktober 2002

Vårdförbundet i Västerbotten har fått 50 000 kronor i skadestånd för att landstinget brutit mot lagen genom att inte begära dispens för övertid.

Vid en genomgång av övertidssuttaget förra året visade det sig att dispens inte begärts vare sig i Umeå, Skellefteå eller Lycksele.

Arbetsgivaren erkände att fel begåtts och att man brutit mot lagen.

Förutom skadeståndet har Vårdförbundet fått igenom att en redovisning av övertidssuttaget ska lämnas varje halvår till förbundet.

Problemet med övertidsuttag utan dispens, som behövs över taket på 200 timmar, har varit återkommande i Umeå sjukvård. Förra gången, vid genomgången 2000, krävde Vårdförbundet inte skadestånd, utan begärde och fick en utbildningsdag för de berörda anställda och deras närmaste chefer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida