Skadestånd för övertid utan dispens

7 februari 2005

Vårdförbundet i Värmland har fått 200 000 kronor i skadestånd från landstinget. Medlemmar har arbetat mer övertid än de 200 timmar som lagen tillåter utan att arbetsgivaren begärt dispens. Den olagliga övertiden har tagits ut både under 2002 och 2003.

– Det var mycket svårt att få en överenskommelse. Landstinget ville till och med koppla ihop skadeståndsfrågan med löneöversynsförhandlingarna, säger Ann-Britt Jonsson, Vårdförbundet i Värmland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida