”Skaka av dig dåligt självförtroende och bli en god ledare”

Rädslan att inte accepteras av gruppen får oss att inte ta kommandot och säga vad vi tycker. På ett seminarium om ledarskap uppmanas alla sjuksköterskor att utmana den rädslan för att på så sätt utvecklas som ledare.

2 juli 2009

Ett seminarium om självkänsla och självbild lockar stor publik när ledarskap diskuteras bland världens sjuksköterskor på ICN:s konferens i Sydafrika. Forskaren Melodie Heland från Australien får många instämmanden under sin presentation om hur man plockar fram ledaren inom sig.

Utmanar gängse uppfattningar

För ledare, sa hon, är inte bara den med chefstitel, ledare är alla sjuksköterskor i sitt dagliga arbete. Var och hur utvecklas då sjuksköterskors ledarskap? frågade hon. Och vad hindrar egentligen sjuksköterskor från att leda?

– När jag har ställt frågor om varför vi har ledare har svaret blivit: För att ge oss en riktning och föra oss mot nya mål. Ledare är de som utmanar de gängse uppfattningarna och står upp för sin egen uppfattning, sa Melodie Heland.

Hon citerade också Napoleon som lär ha sagt: ”En ledare är en återförsäljare i hopp”.

Rädslan att inte accepteras

Hon har funnit att det som framför allt hindrar oss människor från att ta ledningen, höja våra röster, och säga ifrån när vi inte håller med om det som sägs, är rädslan att inte accepteras av gruppen. ”Rejection and isolation” – rädslan för det får oss att inte utmana gängse värderingar.

– Genom att utmana den rädslan utvecklar du din ledarskapssida, sa Melodie Heland.

När åhörarna ombads att dela med sig av vad de såg som viktiga ledarskapserfarenheter blev svaren: ärlighet, att vara visionär, lyssnande, modig och att ha integritet. Och när vi ombads att tänka på en sådan ledare gick tankarna till Nelson Mandela eller till Burmas Aung San Suu Kyis, som har suttit 14 år i husarrest för sina åsikters skull.

”Men hur många tänkte på er själva?” frågade Melodie Heland retoriskt.

Nycklar till bättre självkänsla

– Varför är vi så hårda mot oss själva? Hur kan vi leda om vi inte tror på och tycker om oss själva? Du måste tro att din åsikt betyder något. Tänk om världens alla sjuksköterskor gjorde sina röster hörda – vilket inflytande vi skulle ha!

Melodie Heland talade om fyra steg, eller fyra nycklar, till bättre självkänsla och därmed modet att leda. Våga utmana dig själv:
1. Fråga dig varför du inte gjorde din röst hörd när du egentligen ville?
2. Hur kände du dig när du inte sa något?
3. Vad kan du ta med och lära av det?
4. Hur kan du agera nästa gång för att utgången inte ska bli densamma?

– “We are what we repeatedly do”. Saker förändras inte, men du förändras, avslutade Melodie Heland.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida