Skåne. Vill få etisk prövning av kvalitetsregister

Region Skåne vill starta ett regionalt kvalitetsregister med automatisk datainsamling. Det är etiskt tveksamt, anser Vårdförbundet, och vill få frågan prövad.

1 september 2010

Region Skåne vill inrätta ett regionalt kvalitetsregister inom primärvården. Registret ska höja kvaliteten på vården genom att stärka den kliniska forskningen inom primärvården.?

Men två gånger har förslaget varit uppe i förhandlingar med de fackliga organisationerna utan att de är nöjda med det. Beslutet har därför skjutits upp och väntas tidigast tas den 23 september.??

— Vi är positiva till ett kvalitetsregister, men vill att Region Skåne beskriver bättre hur det ska användas och av vilka. I det förslag som vi har fått är detta alltför vagt, säger Mats Runsten, vice ordförande för Vårdförbundet i Skåne.

Vårdförbundet tycker också att man som enskild patient bör lämna ett aktivt samtycke till att registreras. Enligt förslaget ska uppgifterna samlas in automatiskt. ??

— Arbetsgivaren säger att de vill spara personalens tid. Men i det här fallet måste etiken gå före. Vi tycker därför att projektet ska prövas i en etikprövningsnämnd, säger Mats Runsten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida