Skapa förtroende med långsiktighet

4 februari 2015

Ibland tänker jag att Vårdfokus (och tidigare Vårdfacket) är en ständigt pågående historieskrivning. I slutet av nittiotalet kunde vi till exempel läsa att bristen på sjuksköterskor var stor, bemanningsbranschen blomstrade och vården tävlade om att locka nyutbildade med traineeprogram och annat. Bara några år senare blev situationen en helt annan. Under lågkonjunkturen sa vården nästan över en natt nej till bemanningsföretag och de förmåner man lockat med försvann. Sjuksköterskor fick svårare att hitta jobb utanför vårdbranschen och gick tillbaka utan stora möjligheter att ställa krav. Något som också ledde fram till strejken 2008. ??

Så hur kommer framtiden att se på situationen 2015? Om någon slår upp det här numret av Vårdfokus framgår dagens kris tydligt. Stängda vårdplatser, distriktssköterskor som säger upp sig, intensivvårdssjuksköterskor som inte orkar arbeta heltid.

?Hur kommer tidsbilden att uppfattas? Ingen vet. Vårdens beslutsfattare borde dock lära sig av historien och tänka mer långsiktigt. Vårdpersonalens villkor kan inte ses som en budgetregulator som kan förändras med konjunkturen. Vissa villkor, till exempel de för nattarbete som vi skriver om i det här numret av Vårdfokus, borde arbetsgivarna ha all anledning att reglera i centrala avtal. För det långsiktiga förtroendets skull.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida