Skapar centrum för forskning

6 maj 2005

Ett centrum för klinisk forskning och utveckling ska byggas upp inom landstinget i Södermanland. Centrumet kommer troligen att placeras i Eskilstuna och samla den verksamhet som nu finns utspridd i länet.

– Det är mycket glädjande och något vi har efterlyst länge, säger Margot Bergman, Vårdförbundets ordförande i länet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida