Skarp kritik mot äldrevården i Skellefteå

11 april 2005

Socialstyrelsen är mycket kritisk mot Skellefteå kommuns äldrevård. Oklar organisation, brist på övergripande mål, oklara ansvarsförhållanden och svårighet för den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att ta det fulla ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet är en del av kritiken mot kommunen efter en granskning nyligen. Nu kräver Socialstyrelsen en rad förbättringar under 2005.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida