Skärpning om självmord i ny lex Maria

6 januari 2006

Självmord ska alltid anmälas till Socialstyrelsen. Det är den stora ändringen i Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2005:28, som träder i kraft den 1 februari. Anmälningsskyldigheten gäller om en patient begår självmord i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter kontakt med vården och det kommer till vårdgivarens kännedom.

www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida