Skärpt lag om inte samarbetet blir bättre

Psykiatrisamordnaren Anders Milton vill se mer och bättre samarbete mellan kommun och landsting när det gäller vården av psykiskt sjuka. Sker det inte hotar han med förslag om skärpt lagstiftning.

18 november 2004

Psykiatrin debatteras livligt och den nationella samordnaren Anders Milton har under ett två dagar långt idéseminarium samlat representanter från psykiatrin, primärvården och socialtjänsten.

Att huvudmännen samarbetar är en förutsättning för en god psykiatrisk vård, understryker Anders Milton. Han anser det så viktigt att han är beredd att föreslå skärpt tillsyn och lagstiftning om det inte fungerar.

Samverkan krävs även nu 

På seminariet gjorde utredaren från Socialstyrelsen, Anders Printz, klart att socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till funktionshindrade redan nu kräver samverkan, såväl mellan huvudmän som med den enskilde.

Vilka är då hindren?

– Olika kulturer mellan sjukvård och social omsorg, säger Anders Milton.

Och för snäva ekonomiska ramar, tillägger han. Men till största delen handlar det om hur man arbetar inom de ramar man har och enligt Anders Milton saknas ibland förtroende mellan huvudmännen.

– Åtminstone har det varit så, men det är på väg att bli bättre, förtydligar han.

Hoppas på fler exempel

Under idéseminariet berättade representanter från psykiatrin och socialtjänsten i Skellefteå och Södertälje om sitt samabete. Att hålla kommunikationen levande och skapa tid för att mötas var två tips de gav. Anders Milton hoppas att de goda exemplen ska bli fler.

De 400 miljoner kronor som regeringen satsat på psykiatrin under nästa år ska läggas på lokala samarbetsprojekt i landsting och kommuner som har formulerat en plan för hur pengarna ska användas.

– De får välja vilken modell de vill, bara de samarbetar.

Tre uppdrag har Anders Milton lagt ut för att förebygga att psykiskt sjuka personer också blir våldsverkare:

  • Rättspsykiatrin ska utveckla riskbedömningen av farliga patienter. 
  • De som arbetar med barn och ungdomar med neuropsykiatriska skador ska undersöka hur stödet till dem som visar tidiga tecken på personlighetsstörning kan förbättras.
  • Psykiatrin ska ta fram förslag på hur man bättre ska ta hand om dem som nyinsjuknar i schizofreni.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida