Skärpta regler för skönhetsingrepp föreslås i ny utredning

Skärpta regler för skönhetsingrepp föreslås i ny utredning
I fortsättningen kan det bli krav på att den som ska utföra exempelvis en läppförstoring måste ha tillstånd för det samt rätt kompetens. Arkivbild: Mostphotos

Krav på tillstånd för att få utföra estetiska behandlingar och böter eller fängelsestraff för den som bryter mot reglerna. Det är några av förslagen till ny lagstiftning som Socialstyrelsens särskilda utredare presenterar  i dag.

Skönhetsingrepp är i dag en till stora delar oreglerad marknad där det varken krävs tillstånd för att utföra behandlingar eller krav på utförarens kompetens. Detta kan det nu bli ändring på. De personer som låter sig skönhetsbehandlas är helt utlämnade till den så kallade marknaden.

På Socialstyrelsens uppdrag har Karin Lindell, tidigare riksrevisor och generaldirektör för Konsumentverket, sedan i höstas därför analyserat vilka förändringar som behövs för att öka patienternas säkerhet.

Skiljer sig från övriga EU

– Skönhetsbranschen är en miljardindustri som ständigt växer och till skillnad från de flesta EU-länder har patienterna i Sverige i dag ett oacceptabelt dåligt rättsskydd. Därför föreslår jag en helt ny lagstiftning, säger hon.

Förslaget innebär bland annat att den som vill utföra estetiska behandlingar först måste ha tillstånd av Socialstyrelsen. Exakt vilka behandlingar som berörs av tillståndskravet samt vilken kompetens respektive behandling kräver är inte definierat. Det blir en fråga för Socialstyrelsen att bena ut.

Undersökningen inför valet av behandling ska i normalfallet genomföras av en läkare eller tandläkare, enligt förslaget. Däremot kan även andra än legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal få tillstånd att utföra vissa behandlingar om kompetenskraven uppfylls.

Jämställs med hälso- och sjukvårdspersonal

I utredningen föreslås däremot att den som får tillstånd att utföra estetiska behandlingar, oavsett formell utbildning,  jämställs med hälso- och sjukvårdspersonal och därmed får samma ansvar och skyldigheter.

Vid skador ska patienter som genomgått en estetisk behandling ha möjlighet att få ekonomisk ersättning från patientförsäkringen på samma sätt som inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

I förslaget finns också krav på att den som genomgår en estetisk behandling måste vara minst 18 år.

Socialstyrelsen ska nu granska utredningen innan ett definitivt förslag skickas vidare till regeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida