Skärpta riktlinjer för handledare

Nu ställs högre krav på den som vill bli godkänd för yrkesmässig handledning i omvårdnad.

12 januari 2004

Man måste kunna styrka att man har aktuell handledarkompetens. Det är en av nyheterna när Riksföreningen för yrkesmässig handledning i omvårdnad och Svensk sjuksköterskeförening, ssf, reviderat riktlinjerna för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad.

Med ansökan ska också bifogas en rekommendation från en sjuksköterska som har personlig kännedom om den sökande och själv är godkänd handledare.

Riktlinjerna är ett styrdokument för Godkännandekommittén, som prövar ansökningarna. Där beskrivs bland annat vilka krav på handledarutbildning som ställs. Det är tänkt att dokumentet ska fungera som en rekommendation till högskolor och universitet som utbildar handledare.

SSF och Riksföreningen hoppas också att dokumentet ska bidra till att arbetsgivarnas intresse för att erbjuda vårdpersonal handledning ökar. Barbro Lindgren, en av styrelserepresentanterna från Riksföreningen i Godkännandekommittén, ser tydliga krav som en kvalitetsgaranti som visar att kompetensen vilar på kunskap och beprövad erfarenhet.

– Godkännandet ger också en större trygghet i handledarrollen. Det är ett sätt att visa vem man är och att få handledaruppdrag.

Riktlinjer och ansökningshandlingar finns på ssf:s hemsida www.swenurse.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida