Skickade protestbrev till politiker

Sjuksköterskor i Skövde gjorde det som många bara pratar om: skrev brev till de folkvalda som ger ramarna för vården.

I brevet till sjukhusstyrelsens ordförande i slutet av förra året skrev sjuksköterskor från njurkliniken om sitt lönemissnöje. Svaret kom nyligen. Både lägstlöner och lönenivåer kommer att justeras i enlighet med gällande budgetförutsättningar, lyder det.

– Det märks att det inte är någon brist på sjuksköterskor längre, säger Inger Levin, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Men hon säger också att mycket hänger på vårdcheferna.

– Vi har en vårdchef som har lyckats med löneprocessen. Hon säger: »Jag måste ha kompetenta och välavlönade sjuksköterskor om jag ska kunna konkurrera med övriga regionen när det gäller effektiv vård och förkortad kötid.«

Från den kliniken har det aldrig kommit några klagomål på lönerna.

Ett av problemen på Kärnsjukhuset i Skövde tror Inger Levin är vad som kallas den platta organisationen.

– Vi har aldrig haft så många hierarkier som sedan den infördes, säger hon bistert.

Lönesamtalen hålls av vårdföreståndare, som inte har befogenhet att sätta lön. Det har i stället vårdcheferna, sjuksköterskor på samma nivå i hierarkin som chefsöverläkaren. Men vårdcheferna har inget inflytande över budgetprocessen och finns inte representerade i sjukdirektörens ledningsgrupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida