Skiftande kvalitet på utbildningarna

nstitutionen för omvårdnad vid Umeå universitet ligger långt framme när det gäller handledarutbildning för sjuksköterskor. Men på många håll finns mycket kvar att göra.  

2 oktober 2000

Under 1990-talets första sex år byggde Elsy Athlin upp handledarutbildningen på det som då hette Hälsohögskolan i Umeå. I dag finns där:

*grupphandledning för de studerande

*handledarutbildning på 20 poäng

*handledarutbildade sjuksköterskor på sjukhuset

*grupphandledning på sjukhuset som leds av sjuksköterskor

*efterhandledning för handledande sjuksköterskor

*nätverk för handledarintresserade

Även högskolorna i Göteborg, Falun, Lund och Malmö har sedan flera år handledarutbildningar på mellan 10 och 30 poäng. Men på de flesta vårdhögskolor finns mycket kvar att göra både när det gäller handledarutbildning och handledning under grundutbildningen.

Sedan omkring ett år är Elsy Athlin klinisk lektor och ämnesansvarig för omvårdnadsämnet på Karlstads universitets institution för hälsa och vård. Hon delar sin tid mellan att utveckla såväl den kliniska som den teoretiska delen av sjuksköterskeutbildningen. I det ingår arbetet med att ta fram en forskarutbildning för sjuksköterskor. I Karlstad finns än så länge bara ett embryo till handledarutbildning, säger hon. Embryot är Elsy Athlin själv, en forskare på institutionen samt en sjuksköterska på sjukhuset som båda är utbildade handledare.

– Kommunikationsdelen behöver utvecklas i vår utbildning och de studerande borde få grupphandledning under grundutbildningens kliniska del.

En handledning som hon understryker ska vara ett komplement, inte en ersättning, för den »yrkestekniska« handledning som sjuksköterskor ger de studerande i det dagliga arbetet.      

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida