SKL har egen strävan efter jämställdhet?

1 september 2006

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting fräser till mot regeringen för dess handlingsplan för jämställda löner. Överläggningar är nog bra, men om regeringen vill göra något för lönerna i kommuner och landsting kan den se till att förbättra de ekonomiska förutsättningarna, anser Annelie Löfqvist, direktör för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Kommuner och landsting har de minsta löneskillnaderna mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad, enligt Statistiska centralbyrån.

Läs mer: www.skl.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida