SKL: Vi är överens om att prioritera särskilt yrkesskickliga

SKL: Vi är överens om att prioritera särskilt yrkesskickliga
Joakim Larsson.

Arbetsgivarsidan håller med om att de särskilt yrkesskickliga prioriteras i nya avtalet. Men några siffror ville SKL inte skriva på.

— Det har varit en viktig fråga för oss att inte ha siffror i det centrala avtalet. Men vi bekräftar Vårdförbundets syn på att de särskilt yrkesskickliga bör prioriteras. Det är viktigt att man nu arbetar med frågan lokalt, för det ser olika ut i landet, säger Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Kommer andra än de särskilt yrkesskickliga att behöva stå tillbaka i löneutvecklingen de kommande tre åren?

— Det är svårt att sia om hur det kommer att se ut i de lokala förhandlingarna. Jag tror att man kommer att göra rätt prioriteringar. Det ska löna sig att vara kvar i organisationen. Vi ska inte behöva tappa personer med hög kompetens som skapar den kontinuitet som vården behöver.

Joakim Larsson menar att den lokala lönebildningen, med individuell och differentierad lön, ger möjlighet till bättre lönespridning och har varit framgångsrik.

Den åsikten har inte alltid delats av Vårdförbundets medlemmar. På vilket sätt ökar avtalet möjligheterna lokalt?

— I avtalet ingår det att stödja det lokala arbetet och att utveckla nya karriärmodeller. Det handlar om rekrytering och kompetensbehov. Vi poängterar vikten av att prioritera särskilt yrkesskickliga och lönekarriär. Allt är signaler som vi är överens om centralt och nu släpper ut i de lokala förhandlingarna.

Många regioner och kommuner är hårt pressade ekonomiskt. Hur ska de ha råd att genomföra satsningar på särskilt yrkesskickliga och samtidigt kunna höja lönerna för övriga?

— Varje kommun och region måste göra de prioriteringar som behövs för att hålla ordning på ekonomin. Det här avtalet hanterar inte den frågan, utan det är prioriteringar man måste göra lokalt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida