Kongress 2018

Skolsköterskorna behöver stöd för att klara utmaningarna

Skolsköterskorna behöver stöd för att klara utmaningarna
Linnea Dalteg, Åsa Sundin, Gunilla Eliasson och Anna Hansson vill "skyndsamt" ha ett metodstöd från Vårdförbundet. Foto: Maria Ejd

Vårdförbundet vill utveckla vården och lyfta yrkesgruppernas insatser. När propositionen om framtidens vård diskuteras är skolsköterskornas arbetsvillkor en av de heta frågorna.

En av förbundsstyrelsens propositioner handlar om framtidens hälso- och sjukvård; om att utveckla den personcentrerade vården och om att ha fokus på hälsa och närhet i stället för på kostnader och produktion. I påverkanstorget där propositionen diskuteras finns motionerna om skolsköterskornas arbetsvillkor bland dem som engagerar mest.

– Det saknas kunskap om vår roll på våra arbetsplatser, säger Linnea Dalteg, kongressombud från Jönköping

– Det saknas kunskap i vårt eget förbund när det gäller elevhälsa och vårt uppdrag i förhållande till både skollagen och hälso- och sjukvårdslagen, säger Åsa Sundin, från Västra Götaland.

Vill ha metodstöd

Tillsammans har de skrivit en motion om att förbundet bör utveckla ett kunskapsmaterial med metodstöd för förtroendevalda skolsköterskor. Förbundsstyrelsens förslag är att se över Vårdförbundets politik inom elevhälsans område. Linnea Dalteg och Åsa Sundin vill att det ska göras ”skyndsamt”.

– Ett av kraven på oss är att vi ska sätta oss in i det pedagogiska arbetet och stödja eleverna så att de uppnår utbildningens mål. Det är inget litet krav, särskilt inte med tanke på att allt fler elever lider av psykisk ohälsa, säger Åsa Sundin.

Gunilla Eliasson är en av dem som stödjer motionen. Hon är distriktssköterska som vill ägna sina sista yrkesverksamma år åt elevhälsan. Det är inget val hon ångrar, men hon delar sina kollegers uppfattning om den pressade arbetssituationen.

Antalet skolor viktig fråga

En av frågorna som engagerar dem alla är om elevhälsan ska vara organiserad så att de sorterar under rektor eller under en central elevhälsa. Många skolsköterskor vill ha en chef från den egna professionen. Men kanske är antalet skolor och elever som varje skolsköterska har ansvar för ännu viktigare.

– Problemet med ansvar för flera skolor är att det kan vara stora avstånd mellan dem. Dessutom måste vi som skolsköterskor lära känna och samarbeta med flera team och flera rektorer, säger Linnea Dalteg.

Riktmärket med ett elevantal på 400 elever per skolsköterska vill de inte låsa sig fast vid. Det kan vara rimligt ibland, men helt orimligt om många av eleverna mår psykiskt dåligt. Skolsköterskan Anna Hansson har skrivit en motion om den orättvisa arbetsbelastningen. En redan tung arbetssituation är ännu tyngre när många elever behöver stöd och kontinuerlig kontakt, konstaterar hon.

Med sitt tillägg ”skyndsamt” till förbundsstyrelsens huvudförslag vill de visa sin otålighet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida