Skona ungdomars hörsel

4 augusti 2003

Ljudnivåerna är för höga på diskotek och konserter och Socialstyrelsens allmänna råd efterlevs inte. Det visar en översyn. För att minska risken för hörselskador och
tinnitus föreslår Socialstyrelsen regeringen att den högsta tillåtna ljudnivån vid konserter och annan levande musik sänks med tre decibel, till 97dBA, för barn upp till och med tolv år. Sänkningen innebär att ljudtrycket halveras. Dagens rekommendation om 90 dBA på diskotek ska också gälla för barn upp till och med 12 år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida