Skönhetsingrepp. Skärpta regler föreslås

1 augusti 2012

Krav på tillstånd för att få utföra estetiska behandlingar samt böter eller fängelsestraff för den som bryter mot reglerna. Det är några av förslagen till ny lagstiftning som Socialstyrelsens särskilda utredare presenterade i mitten av juni. Patienter som skadats ska även kunna få ekonomisk ersättning från patientförsäkringen på samma sätt som inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida