Skrivbordsarbete lättar upp

6 januari 2006

Många sjuksköterskor säger att administration tar alldeles för mycket tid. Nu har doktoranden Sandra Jönsson, på institutionen för psykologi vid Lunds universitet, funnit att det är bra att varva människonära arbete med skrivbordsgöra. Att arbeta med människor kan vara betungande och lite pappersarbete lättar upp. Avhandlingen heter Client work, job satisfaction and work environment aspects in human service organizations och kan laddas ner från
www.arbetslivsinstitutet.se 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida