SKTFs och Kommunals avtal:

8 juni 1998

SKTF:
1998:
lägst 2,4 procent för löner under 15 000 kronor och lägst 2,0 för löner på 15 000 kronor och högre. Den som
arbetar heltid garanteras minst 200
kronor i månaden (deltidare får i förhållande till sysselsättningsgraden). Höjningen gäller från 1 april.

1999: lägst 2,3 procent för löner under 15 000 kronor och lägst 1,9 procent för övriga. Den som arbetar heltid
garanteras minst 150 kronor i månaden (deltidare får i förhållande till sysselsättningsgraden). Dessutom finns ett verksamhetsutrymme (som arbetsgivaren ensam fördelar) på lägst 0,4 procent. Höjningen gäller från 1 april (verksamhetsutrymmet från 1 oktober).

2000: lägst 2,2 procent för löner under 15 000 kronor och lägst 1,9 procent för övriga. Den som arbetar heltid garanteras minst 150 kronor (deltidare får i förhållande till sysselsättningsgraden). Dessutom finns ett verksamhetsutrymme (som arbetsgivaren ensam fördelar) på lägst 0,5 procent.

Höjningen gäller från den 1 april (verksamhetsutrymmet från 1 oktober).

Dessutom höjs semesterdagstillägget till lägst 750 kronor 1999 och 790 kronor år 2000.

kommunal:
1998:
1,9 procent, dock lägst 350 kronor, samt ytterligare 55 kronor för löner under 15 000 kronor. Avtalet gäller från 1 april.

1999: 1,9 procent, dock lägst 360 kronor, samt ytterligare 45 kronor för löner under 15 000 kronor. Ett verksamhetsutrymme på 0,2 procent på löner under 14 700 kronor.

2000: 1,9 procent, dock lägst 375 kronor, samt ytterligare 35 kronor för löner under 15 000 kronor. Ett verksamhetsutrymme på 0,2 procent på löner under 14 500 kronor.
Dessutom höjs semesterdagstillägget till lägst 750 kronor 1999 och 790 kronor år 2000.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida