Skugga en student

Det var roligt med laborationerna i skolan.

Så berättar Rebecca Goldberg i Malmö om varför hon blev intresserad av arbetet som biomedicinsk analytiker. Men hon var lite osäker på vad det egentligen innebar och hur jobbig utbildningen är.

När hon därför erbjöds att följa med en student på biomedicinska analytikerutbildningen på Malmö högskola som »skugga« nappade hon direkt.

– Jag fick kontakt direkt, berättar hon. Jag fick se hur hon arbetade med blodgruppsbestämning. Det verkade jätteroligt.

Resultatet blev att Rebecca Goldberg sökte in på utbildningen. Den är kanske jobbigare än hon trodde, men hon satsar hårt på att genomföra studierna. Och att bli skuggad. Hittills har hon haft sex gymnasieelever som följt henne en dag på högskolan.

Ett 50-tal gymnasieelever följer Rebeccas exempel varje år, berättar Mikael Matteson, ansvarig för skuggningsverksamheten på område Hälsa och samhälle vid Malmö högskola.

– Det är ett bra sätt att rekrytera studenter, säger han. Bland annat har det medverkat till att vi har fått en bredare rekrytering, till exempel studenter med utländsk bakgrund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida