Slag och sparkar vanligaste våldet

14 april 1997

Mellan åren 1991 till 1995 registrerades alla arbetsskadeanmälningar vid dåvarande Södermalms psykiatriska sektor. I en rapport redovisas statistik över samtliga våldsrelaterade arbetsskador för år 1995. 227 mentalskötare och sjuksköterskor var det året anställda vid sektorn. Av dessa har 68 anmält våldsrelaterade arbetsskador. De flesta anmälningar har gjorts av personal vid akut- och korttidsvård samt geriatrik.

Nästan 80 procent av de patienter som brukat våld var kvinnor. Slag och sparkar var de vanligaste angreppssätten och oftast var det mentalskötare som utsattes. Våldsrelaterade arbetsskador har drabbat manlig och kvinnlig vårdpersonal i ungefär lika stor utsträckning. (Inom sektorn är 42 procent av mentalskötarna och 13 procent av sjuksköterskorna män.) 80 procent av de som varit inblandade har mer än 5 års erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete.

Drygt hälften av de som anmält arbetsskada år 1995 har föreslagit åtgärder för att undvika våld och hot om våld. De flesta rör önskemål om mer utbildning och handledning. Under rubriken arbetsmiljö finns önskemål om färre antal patienter och att slippa stressa när man tar prover. Dessutom finns önskemål om ökad grundbemanning för att minska ensamarbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida