Slapp påföljd för att skadan var obetydlig

16 juni 1997

Tre veckor gammal behandlades gossen på barnavårdscentralen med lapis i naveln mot navelgranulom. Frätskador påminnande om första gradens brännskada uppstod i och runt naveln. Efter behandlingen skrek spädbarnet oavbrutet i flera timmar.

Dagen efter tog föräldrarna babyn till akutmottagningen där skadan las om och föräldrarna upplystes om att pojken felbehandlats. Också på vårdcentralen där skadan inspekterades dagen därpå bedömde barnläkaren att en felbehandling skett.

Pappan anmälde den lapisbehandlande sjuksköterskan till Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Nämnden konstaterar att lapis tidigare användes i ögonen på nyfödda och inte kan ge sådana skador som de spädbarnet fick runt naveln. Hudreaktionen kan förklaras med att metylrosanilin (gentianaviolett) eller någon annan vätska droppats i naveln efter lapiseringen.

Sjuksköterskan förnekar att hon använt metylrosanilin men den daganteckning barnläkaren gjort och de uppgifter han i övrigt lämnat styrker att vätskan hällts i gossens navel. Barnets mor har också uppgett att sjuksköterskan hällde en vätska i pojkens navel, hon trodde det var lapis.

Ansvarsnämnden anser det klarlagt att sjuksköterskan efter lapiseringen hällt metylrosanilin i babyns navel. Det fel sjuksköterskan begått bedöms dock som litet, främst för att skadan, enligt nämnden, blev förhållandevis obetydlig.
Sjuksköterskan slipper disciplinpåföljd. Beslutet har vunnit laga kraft.    (HSAN 2389/95:A2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida